OM OSS

”Vi håller oss på jorden” är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vårt syfte är att sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och att verka för ett minskat flygresande, men också att motivera människor till att våga prata om klimatet. 

Genom kampanjen Flygfritt 2020 utmanar vi svenska folket att ta ett gemansamt ansvar för att minska vårt flygande. Kampanjen går ut på att man går med på att helt avstå från att flyga under 2020 – förutsatt att vi är 100 000 svenskar som lovar att göra samma sak.

Kampanjen drivs även i flera andra länder. För mer information se vår internationella sida.


Vi nås på vihallerosspajorden@gmail.com eller ring Maja Rosén på 0707-186858.

Vill du engagera dig? Mejla oss eller gå med i Facebook-gruppen Aktiva i Vi håller oss på jorden eller någon av Vi håller oss på jordens lokala grupper som än så länge finns i Göteborg, Umeå, Malmö, Stockholm, Helsingborg och Örebro.


VÅRT MANIFEST

Människor bryr sig
Att så många fortsätter att flyga på semester trots att vi befinner oss i en akut klimatkris beror inte på att de inte bryr sig, utan på att vi människor gör som de omkring oss. De allra flesta hade varit beredda att kämpa för klimatet om de insåg hur allvarlig klimatkrisen är och hur stor betydelse deras eget agerande har. Fördelen med att vi människor gör som alla andra är att om tillräckligt många börjar agera kan en förändring gå fort.

Det går att prata om klimatet
Vi som har insett hur allvarlig situationen är måste våga prata det. Det ligger i allas intresse att rädda klimatet, och i framtiden kommer människor annars att undra varför inte de som visste gjorde något. Genom att ställa frågor och visa förståelse men samtidigt tydligt förmedla allvaret går det att påverka andra. Utgångspunkten att alla vill väl och bara väntar på att komma igång med att rädda klimatet är en bra grund för konstruktiva samtal.

Vi befinner oss i en akut krissituation
Vi befinner oss i mänsklighetens största krissituation någonsin och måste agera därefter. Hade tredje världskriget brutit ut hade ingen oroat sig för vad de ska göra på semestern, alla hade varit beredda att offra vad som helst för att återfå fred. Ska vi lyckas undvika en klimatkollaps krävs en omedelbar och radikal omställning.