OM OSS

Information in English.

VÅRT MANIFEST


Vi har tio år på oss att halvera de globala utsläppen. Om vi ska lyckas genomföra den omedelbara och genomgripande omställning som krävs måste vi alla hjälpas åt. Vår utgångspunkt är att människor bryr sig och att de allra flesta vore beredda att kämpa för klimatet om de insåg allvaret och betydelsen av sitt eget agerande. Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för klimatet. Det är ett effektivt sätt att snabbt minska våra utsläpp - och en ännu större effekt ligger i hur det här beslutet påverkar omgivningen. Vi människor påverkas starkt av varandras beteende. Ju fler vi blir som visar att vi är beredda att göra vad som krävs, desto fler kommer att följa efter. Tillsammans kan vi förändra normen och lägga grunden för en kraftfull klimatpolitik.

KONTAKTA OSS

Ordförande
Maja Rosén
maja.rosen@vihallerosspajorden.se
0707-186858


Vice ordförande, kassör
Jakob Rosén
jakob.rosen@vihallerosspajorden.se

Sekreterare
Ninja.Tunbjer
ninja.tunbjer@vihallerosspajorden.se

Ledamot
Lotta Hammar
lotta.hammar@vihallerosspajorden.se