måndag 20 april 2020

NYHETSBREV APRIL

På kort tid har det globala flygresandet mer än halverats. Swedavia rapporterar att antalet flygresenärer i Sverige minskade med 60 procent i mars jämfört med förra året och första veckan i april var nedgången hela 97 procent. Vårt mål att få 100 000 svenskar att ta ett flygfritt 2020 ser ut att bli verklighet med råge – men av helt fel anledning. Coronapandemin är verkligen inget att glädja sig åt och ett tillfälligt flygstopp kommer inte att lösa klimatkrisen. Men det är glädjande att se att en snabb och radikal omställning är möjlig. Utmaningen är att få fler att inse att även klimatkrisen är en kris så att vi fortsätter hålla oss på jorden när Coronapandemin ebbat ut.

SavePeopleNotPlanes
Istället för att satsa pengar på att rädda den ohållbara flygbranschen behöver vi satsa på att ställa om. Den europeiska organisationen Stay Grounded har startat kampanjen #SavePeopleNotPlanes. Skriv gärna under och sprid: stay-grounded.org/savepeoplenotplanes.

Vad händer nu?
Flygfritt 2020-kampanjen är fortfarande öppen för anmälan men vi kampanjar inte längre aktivt för att få med fler. Ökningen av antalet anmälda stannade i princip av helt redan i januari, även om vi fortsatte att uppmana folk att anmäla sig i våra sociala medier. Det är ett tydligt vi på att vår kampanj framförallt får spridning av alla som anmält sig. Eftersom målet egentligen var att få människor att anmäla sig före nyårsafton är det inte så konstigt att engagemanget avstannade. Nu i Coronatider känns det heller inte lägligt att kampanja för flygfrihet. Eftersom människor ändå inte flyger blir en anmälan inget tydligt ställningstagande och risken är att det istället uppfattas som att vi ”drar nytta” av situationen. Men alla som vill kan alltså fortfarande ansluta sig.

Vi hade planerat att lansera en ny, global flygfritt 2021-kampanj tillsammans med ett tiotal andra länder före sommaren men har bestämt oss för att avvakta. Just nu planerar vi i Sverige istället en alternativ kampanj, mer information om den kommer framöver.

Nu kan du bli månadsgivare
Flera har hört av sig och velat stötta oss som månadsgivare vilket vi är mycket tacksamma för. Nu går det bra att anmäla sig som månadsgivare: Som månadsgivare blir du automatiskt medlem om du inte redan är det. Du kan också anmäla dig som medlem för 50 kronor per år utan att bli månadsgivare. Vill du vara med och engagera dig aktivt? Hör av dig till oss, det finns något för alla att bidra med.

Ny styrelse
På årsmötet den 4 april valdes en ny styrelse. Vi håller oss på jorden styrelse består nu av Maja Rosén (ordförande), Jakob Rosén (kassör och vice ordförande), Camilla Lekebjer (sekreterare), Lotta Hammar (ledamot) och Ninja Tunbjer (ledamot).

Maja Rosén
Ordförande