INTERVJUER

EN AV 100 000
En av 100 000 är en serie intervjuer med människor som anmält sig till kampanjen Flygfritt 2020. Syftet är att inspirera fler till att anmäla sig, så dela gärna intervjuerna vidare.


FLYGFRITT 2019

ÖVRIGA INTERVJUER
Här publicerar vi andra flygrelaterade intervjuer som inte har en direkt koppling till kampanjerna Flygfritt 2020 och Flygfritt 2019.