INTERVJUER

EN AV 100 000
En av 100 000 är en serie intervjuer med människor som anmält sig till kampanjen Flygfritt 2019. Syftet är att inspirera fler till att anmäla sig, så dela gärna intervjuerna vidare.

ÖVRIGA INTERVJUER
Här publicerar vi andra flygrelaterade intervjuer som inte har en direkt koppling till kampanjen Flygfritt 2019.