FLYGFRITT 2020

Trots att vi befinner oss i en akut klimatkris fortsätter de flesta att leva sina liv som vanligt. Det beror inte på att vi inte bryr oss, utan på att vi människor tenderar att göra som alla andra. Fördelen med det är att om tillräckligt många börjar agera kan en förändring gå fort.

Hur skulle du reagera om alla i din omgivning berättade att de valt bort flyget för klimatets skull?

Genom kampanjen Flygfritt 2020 kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska vårt flygresande. Den går ut på att du lovar att avstå från att flyga nästa år – om vi når målet på 100 000 anmälda innan årets slut.

Enligt IPCC har vi ett årtionde på oss att halvera de globala utsläppen om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna vid en hanterbar nivå. Om alla i världen levde som den genomsnittlige svensken gör idag skulle utsläppen istället öka. I genomsnitt flyger vi svenskar drygt en gång per år, motsvarande en sträcka mellan Stockholm och Spanien. Bara en sådan resa släpper ut över ett ton koldioxid, vilket är den mängd vi behöver minska våra utsläpp till totalt.Vill du räkna ut dina egna utsläpp kan du göra det genom www.svalna.se eller www.klimatkontot.se.

Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet. Om 100 000 svenskar tillsammans tar ett flygfritt år motsvarar det lika stora utsläpp som 45 000 bilar släpper ut på ett helt år. Dessutom skulle ett sådant beslut ha stor påverkan på vår omgivning och sända en tydlig signal till våra politiker om att vi är många som är villiga att förändra vår livsstil för att rädda klimatet.

Anmälan dig redan idag och utmana alla du känner att göra likadant!

Du anmäler dig i första hand genom att markera att du "Kommer" på Facebook-evenemanget Flygfritt 2020: https://www.facebook.com/events/1138546782980339/

Du kan även anmäla dig genom att mejla namn och adress till flygfritt2020@gmail.com. Du kommer att få en bekräftelse av din anmälan.

Du kan när som helst avanmäla dig genom att avmarkera dig i Facebook-evenemanget alternativt mejla info@vihallerosspajorden.se.

För den som inte har tillgång till dator går det bra att skicka ett vanligt brev med namn och adress till Maja Rosén, Halviksvägen 25, 430 84 Styrsö.