FLYGFRITT 2019

Trots att vi befinner oss i en akut klimatkris fortsätter de flesta att leva sina liv som vanligt. Det beror inte på att vi inte bryr oss, utan på att vi människor tenderar att göra som alla andra. Fördelen med det är att om tillräckligt många börjar agera kan en förändring gå fort.

Hur skulle du reagera om alla i din omgivning berättade att de valt bort flyget för klimatets skull?

Genom kampanjen Flygfritt 2020 kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska vårt flygresande. Den går ut på att du lovar att avstå från att flyga nästa år – om vi når målet på 100 000 anmälda innan årets slut.

Enligt IPCC har vi ett årtionde på oss att halvera de globala utsläppen om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna vid en hanterbar nivå. Om i världen levde som den genomsnittlige svensken gör idag skulle utsläppen istället öka. I genomsnitt flyger vi svenskar drygt en gång per år, motsvarande en sträcka mellan Stockholm och Spanien. Bara en sådan resa släpper ut över ett ton koldioxid, vilket är den mängd vi behöver minska våra utsläpp till totalt.Vill du räkna ut dina egna utsläpp kan du göra det genom www.svalna.se eller www.klimatkontot.se.

Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet och blir vi 100 000 svenskar som tar ett flygfritt år gör vi tillsammans stor skillnad - vi skulle minska våra utsläpp med lika mycket som 45 000 bilar släpper ut på ett helt år. Lyckas vi nå målet skulle vi även sända en tydlig signal till våra politiker - och även varandra - om att vi är många som är villiga att förändra vår livsstil för att rädda klimatet.

Anmäl dig redan idag och utmana alla du känner att göra likadant!
OM KAMPANJEN FLYGFRITT 2020

Varför flygfritt?
Klimatkrisen är akut – utsläppen måste minska nu om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet. Många är oroliga för klimatet och det är lätt att känna sig maktlös. Men det går att påverka genom att förändra sin livsstil. Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet.

Varför 100 000?
Vi människor tenderar att göra likadant som de i vår närhet. Exempelvis har forskning visat att den mest avgörande faktorn för om man sopsorterar är om man tror att ens grannar gör det. Många känner sannolikt att det inte gör så stor skillnad om man som enskild individ avstår från att flyga när ”alla andra” flyger mer än någonsin. Det blir mer motiverande att avstå från att flyga om man ser att 100 000 personer är villiga att göra likadant.

Varför ett år?
Att lova att avstå från att flyga för all framtid är ett alltför stort åtagande för de flesta. Ett flygfritt år kan vara ett bra sätt att bryta en etablerad vana och få upp ögonen för andra alternativ. Att förbinda sig till något på kortare sikt ökar dessutom chanserna för en mer långsiktig beteendeförändring.