FAQ

Varför flygfritt?
Klimatkrisen är akut – utsläppen måste minska nu om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till en hanterbar nivå. Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet. Inte bara genom de ton koldioxid man själv sparar in, ett sådant beslut har stor påverkan även på ens omgivning. Att se att andra är beredda att förändra sin livsstil för att rädda klimatet påverkar människor betydligt mer än att läsa om att vi borde göra det.

Varför ett år?
Att lova att avstå från att flyga för all framtid är ett alltför stort åtagande för de flesta. Ett flygfritt år kan vara ett bra sätt att bryta en etablerad vana och få upp ögonen för andra alternativ. Att förbinda sig till något på kortare sikt ökar dessutom chanserna för en mer långsiktig beteendeförändring.

Varför 100 000?
Många känner att det inte har någon betydelse om man som enskild individ avstår från att flyga när ”alla andra” flyger mer än någonsin. Det blir mer motiverande att avstå från att flyga om man ser att 100 000 personer är villiga att göra likadant. Det blir även mer motiverande för de som redan anmält sig att få med sig fler. Ett mål väcker engagemang och kämpaglöd. Dessutom gör det förstås betydligt större skillnad om vi är många som tillsammans tar ett flygfritt år. 100 000 färre i luften motsvarar lika stora utsläpp som 45 000 bilar släpper ut på ett helt år. Det skulle även sända en tydlig signal till våra politiker - och varandra - om att vi är många som är beredda att förändra vår livsstil.

Kan man anmäla sig även om man måste resa i tjänsten?
Nej, en anmälan till Flygfritt 2020 innebär att man lovar att helt avstå från att flyga under 2020 (förutsatt att vi når målet på 100 000 anmälda). Många flygresor inom arbetet kan undvikas genom Skype-möten eller genom att välja tåget istället, och vi vill uppmana alla att ställa krav på arbetsgivare om att slippa flygresor i största möjliga mån. Många som anmälde sig till förra årets kampanj avstår flyget i tjänsten trots att det medfört stort besvär. Det blir även märkligt om någon som flyger tio gånger per år i tjänsten kan anmäla sig men inte den som reser på semester en gång om året. Däremot har vi förståelse för att inte alla har möjlighet att anmäla sig även om man gärna hade velat. Vi hoppas att ni vill stödja kampanjen på andra sätt. Vår förhoppning är att i framtiden skapa en alternativ kampanj som riktar sig mot arbetsgivare.

Kan man anmäla sina barn?
Förra året kunde man anmäla även sina barn men det var få som gjorde det. Därför har vi i år valt att ta bort den möjligheten då det blir mer slagkraftigt att kunna säga att 100 000 vuxna aktivt fattat det här beslutet. Kampanjen drivs i år i flera olika länder och vi vill att den ska ha samma upplägg oavsett land. Barnen får bli en extra bonus istället. 100 000 vuxna som avstår flyget innebär förstås även att ett stort antal barn håller sig på jorden.