söndag 9 juni 2019

EN AV 100 000: MATS WAHLQVIST

Läkaren Mats Wahlqvist tror att klimatfrågan kommer att bli en stor folkrörelse. Som många andra har han under det senaste året omvärderat sitt flygresande, och i augusti tar han tåget till en konferens i Wien. ”Vi måste lita på vetenskapen och tänka framåt.”
Mats Wahlqvist är specialist i psykiatri, men arbetar numera heltid som utbildningsledare för blivande specialistläkare. Han tycker att det är förvånande att inte fler tar till sig klimatkrisens allvar.
”Jag har själv en forskarutbildning, och även om man kan se saker ur många olika perspektiv är det här så väldigt påträngande data. Om man inte tar till sig detta är det på grund av någon typ av förträngningsmekanism, fast på kollektiv nivå.”
Mats ser en stor skillnad i samhället mellan de som tar klimatfrågan på allvar och har en framtidsinriktad syn på tillvaron, och de som bara vill återskapa det förflutna.
”Jag lyssnade på en amerikansk historieprofessor på God morgon, världen! på P1 som pratade om att högerpopulisterna inte har någon framtidsbild, det är alldeles tomt.  De förnekar också den samlade klimatforskningens resultat och rekommendationer. Vi måste istället lita på vetenskapen och tänka framåt, för kommande generationer.”
Mats tror att klimatfrågan kommer att bli en stor folkrörelse, jämförbar med tidigare folkrörelser som arbetarrörelsen och införandet av rösträtt. Han tycker att det känns viktigt att själv göra vad han kan.
”Jag är född 1954 och var med på det radikala 70-talet. Under den perioden lärde jag mig betydelsen av opinionsbildning, att man kan göra något och påverka själv.”
Tar tåget till Wien
Mats har varit medveten om klimatkrisens allvar sedan Parisavtalet upprättades 2015, och har under flera år försökt leva klimatvänligt i vardagen. Han åker kollektivt till jobbet, cyklar gärna och ska i dagarna installera solceller på taket. Precis som väldigt många andra är det först på senare tid han insett hur hög klimatpåverkan flyget har.
”Det är bara under det gångna året som jag fått klart för mig att det är sådana massiva utsläpp från flyget, det kände jag inte till tidigare. Jag tycker att man mer offensivt måste reglera flygets allvarliga klimatpåverkan, med lagstiftning. Vi måste göra det, för att kunna nå klimatmålen.”
Numera försöker Mats undvika flyget och i augusti tar han tåget till en konferens i Wien. Första etappen går en lördagsmorgon mellan Göteborg och Köpenhamn. Därifrån går resan vidare till Hamburg, varifrån han tar ett nattåg till München. Där byter han tåg igen och är framme i Wien vid lunchtid på söndagen. Mats tycker inte att det känns som en stor uppoffring.
”Resan kommer att ta 26 timmar. Om jag flugit hade jag tjänat 17-18 timmar, men vad är egentligen det? Jag kommer att ha tid att stanna och äta, och sover genom hela Tyskland.”
Mats kommer även att ställa om sitt semesterresande.
”Nu när jag fyllde år förra veckan fick jag boken Tågsemester av min fru. Det är en trevlig bok som visar olika rutter ner genom Europa och faktiskt även i andra världsdelar. Så vi tänker oss att vi ska ta tåget framöver.”
Känns det som en stor uppoffring?
”Nej, inte för mig. Jag nöjer mig med att åka tåg i Europa. Här finns så mycket variation som är fascinerande, så känner jag. ”
Vad har du mött för reaktioner från kollegor, släkt och familj?
”Mest uppmuntran. Min kollega Anders Johansson ska åka till Wien på samma sätt som jag. Det är uppmuntrande. Min fru är mycket engagerad i klimatfrågan, hon vill också aktivt avstå från att flyga 2020.”


Maja Rosén Vi håller oss på jorden